Succesvol innoveren binnen een veelzijdige bouwgroep met verschillende dochterbedrijven vormt een hele uitdaging. 

  • Vernieuwende ideeën zijn er vaak voldoende, maar hoe brengen we deze finaal in de praktijk? 
  • Op welke manier kunnen we de veelzijdige kennis die in onze verschillende dochterbedrijven aanwezig is, zo goed  mogelijk met elkaar delen?
  • Hoe creëren we maximale kruisbestuiving tussen alle specialisten die we in huis hebben? 
  • Hoe garanderen we dat opgestarte innovatietrajecten niet stilvallen en effectief tot de finish geraken?
  • Welke externe partners betekenen mogelijk een meerwaarde voor het project en hoe bouwen we met hen een structurele samenwerking uit?

Om op al deze vragen de juiste antwoorden te geven, richtten we in 2020 de ondersteunde afdeling Sustalutions op. Sustalutions verwijst daarbij naar sustainability (duurzaamheid) en solutions (oplossingen). Kortom, Sustalutions werkt aan duurzame oplossingen voor de toekomst. Deze twee pijlers zijn essentieel voor ons innovatieverhaal en hangen onlosmakelijk samen.

Versnelling hoger schakelen

Uiteraard werkten onze dochterbedrijven ook in het verleden al aan duurzame innovaties. Met Sustalutions schakelen we evenwel enkele versnellingen hoger om oplossingsgericht te innoveren. Innoveren is een vak apart, waarvoor specifieke competenties vereist zijn.

Samen met de opstart van Sustalutions haalden we gedreven innovatiespecialisten in huis om ons innovatievermogen als veelzijdige bouwgroep structureel verder uit te bouwen. Lees hier meer over de aanpak van Sustalutions voor oplossingsgerichte innovatie

CO2 Prestatieladder

B&R Bouwroep engageert zich om de klimaatdoelstellingen te halen. De bouwsector is wereldwijd verantwoordelijk voor bijna 40 % van de totale CO2-emissies. Dit hoge percentage is te wijten aan het gebruik van energie-intensieve grondstoffen zoals cement en staal, maar ook andere bouwmaterialen. Tel daarbij de vele zware machines en de vele wegtransporten en je komt tot een enorme impact.

CO2 Prestatieladder bij B&R Bouwgroep
20210038_CO2_RGB_NL_Logo_72dpi