Foto's Bouwonderneming Christiaens - 00006

Elke innovatie start met een nieuw idee of de vaststelling van een vraag. In plaats van al improviserend aan de slag te gaan met een hoog risico op mislukken, zorgt Sustalutions voor planning en structuur in het verhaal. Een doorgedreven voorbereiding van een innovatietraject, verhoogt de slaagkansen en vermindert het risico op vertraging of mislukking.

Verbeter- en projectteam

Eén van de eerste uitdagingen omvat het samenstellen van een verbeter- en projectteam. Welke expertise en competenties hebben we binnen het innovatietraject nodig? Hebben we deze mensen in huis of moeten we op zoek naar externe partners? Wie neemt binnen het team welke specifieke rollen op zich? Sustalutions stelt voor elk innovatietraject het juiste verbeter- en projectteam samen waarin alle vereiste competenties aanwezig zijn.

Hoe verloopt het innovatietraject?

Vervolgens brengen we het innovatietraject verder in beeld. Dit omvat het uitwerken van de projectscope en de mijlpalen. Uiteraard horen hier ook een planning, actielijst en timing bij. Deze elementen vormen de leidraad om de voortgang te monitoren. Uiteraard sturen we doorheen het innovatietraject bij waar nodig.

Beoogde meerwaarde

Een innovatietraject behaalt pas succesvol de finish als de beoogde meerwaarde gerealiseerd is. Deze meerwaarde kan verschillende vormen aannemen: een materiële productinnovatie, een geoptimaliseerd bedrijfsproces of zelfs een nieuw volledig commercieel concept, al dan niet in joint-venture met externe partners.

Innovatieportfolio

Sustalutions begeleidt niet alleen de individuele innovatietrajecten, wij beheren ook de volledige innovatieportfolio van de B&R Bouwgroep. Wij brengen organisatiebreed in kaart welke innovatietrajecten lopende zijn en wat hun actuele status inhoudt. Zo monitoren we dat onze organisatie voldoende investeert in innovatie, maar bewaken we ook de focus op de juiste innovatietrajecten.