Geel-Astor---afgewerkt-(Large)

Complexe en grote bouwprojecten

De hogere investering in de voorbereidende engineeringfase betaalt zich vooral terug bij complexe en uitgebreide bouwprojecten. Des te complexer een bouwproject, des te beter voor CLT. In deze projecten is een goede voorbereiding van goudwaarde.

Door de prefabricatie van alle CLT-onderdelen – inclusief het frezen of trimmen van wachtleidingen voor de technieken – verloopt het volledige bouwproces bijzonder snel en met een minimale foutenmarge. 

Grote bouwprojecten vormen voor CLT geen enkel probleem. Des te omvangrijker een project, des te meer rendement halen we uit de snelle montage van geprefabriceerde onderdelen. 

B&R Bouwgroep realiseerde met CLT en beton een hybride zorgtoren van maar liefst 11 verdiepingen en 40 meter hoog. Lees hier meer over deze unieke realisatie.

Optoppen van bestaande gebouwen

CLT is dankzij het lichte gewicht de perfecte bouwmethode om bestaande gebouwen met één of meerdere verdiepingen te verhogen. De bouwstructuur in hout belast veel minder de onderliggende draagstructuur. 

Het optoppen van gebouwen biedt talrijke mogelijkheden om de rendabiliteit van een bestaand gebouw te maximaliseren, zonder het ruimtebeslag te vergroten.

Minder draagkrachtige bodems

Een gebouw in CLT – ook met meerdere verdiepingen – belast de ondergrond minder dan dezelfde ruwbouwstructuur in beton of steen. 

Hierdoor biedt CLT ook oplossingen op minder draagkrachtige bodems.

Belang van gezond woonklimaat

Hout is een natuurlijke vochtregulator. CLT heeft bijgevolg een positieve impact op het binnenklimaat in gebouwen, indien het correct wordt gecombineerd met de juiste aanpak van isolatie en HVAC-installatie. 

Dit maakt van CLT het perfecte bouwmateriaal voor het realiseren van woonzorgcentra, zorginstellingen en tal van andere gebouwen in uiteenlopende sectoren. Dankzij de schaalgrootte en complexiteit van deze projecten komt CLT al snel in beeld als geschikt bouwtechniek. Het eindresultaat met een binnenstructuur van CLT staat garant voor een gezond binnenklimaat. 

Gelukkig wonen in gezond woonklimaat

In stedelijke omgevingen

CLT past uitstekend bij grote projecten in drukke, stedelijke omgevingen. De montage van de onderdelen in CLT verloopt quasi geruisloos, zonder stof, of waterverbruik. 

De werfinrichting voor CLT neemt bijzonder weinig plaats in, wat van groot belang is in een grootstedelijke omgeving. Stockage van grote hoeveelheden bouwmaterialen is niet nodig. De geleverde onderdelen op maat worden meteen gemonteerd.