2840-antwerpen-e-vloors-24-lowres-for-screen-1500-px-wide-srgb
Project Emiel Vloorstraat

Bouwen van negen geschakelde en vijftien gestapelde woningen

Uitvoerend bedrijf

Brebuild

Uitvoering

AGBb 

 

Locatie

Antwerpen
  • Bouworganisatievorm:Hoofdaanneming
  • Architect: Areal Architecten
  • Ingenieur stabiliteit: ABT België NV
  • Ingenieur technieken: Bureau Bouwtechniek
  • Plaats van uitvoering: Emiel Vloorstraat 31/37 - 2020 Antwerpen

Het project kaderde in een herstructurering van het gebied, waarbij de ruimtelijke visie zich situeerde in de creatie van een open, collectieve ruimte met oog voor en behoud van voldoende privacy voor de bewoners. Het project past in het nieuwe concept dat de stad Antwerpen nastreeft voor deze zone. Het betreft een aanneming, incl. omgevingswerken met aanleg van rioleringen en wegenis. Het project is ontwikkeld ter vervanging van de bestaande bebouwing die volledig is afgebroken en behelst de nieuwbouw van gekoppelde woningen met 4 bouwlagen, deels met buitenschil in houtskelet en gevelbekledingen in vezelcement. De grondgebonden woningen hebben een gevelafwerking bestaande uit modulair aluminium buitenschrijnwerk met super isolerende beglazing, of gesloten sandwichpanelen. De 15 appartementen zijn traditioneel gebouwd met een gevelafwerking uitgevoerd in paramentsteen. 

Buitenaanleg: Bestaande bomen werden zoveel mogelijk behouden en maken deel uit van de site. Het materiaalgebruik van de buitenaanleg is zo gekozen dat de overgangen tussen de groenzone en de woonomgeving zo natuurlijk mogelijk plaats kon vinden. Zitelementen werden uitgevoerd in beton om verharde zones en groen in elkaar te laten overvloeien. Parkeerplaatsen zijn uitgevoerd in grasdallen, teneinde de groenzone ook visueel zoveel mogelijk bij de woningen te integreren.