EANDISTIP hoogste punt

Verheyen levert laatste kruisen voor Mechelens nieuwste landmark

Gepubliceerd op: 1 juli 2022

De Eandistip in Mechelen, de opvallende nieuwe parkeertoren met kantoor- en retailruimte aan het Rodekruisplein in Mechelen heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Het laatste van de in totaal 265 prefab betonnen kruisen worden geplaatst en dat wordt gevierd. Voor de gevel van dit excentrieke gebouw werd beroep gedaan op de expertise van Verheyen, de architectonisch prefab betonspecialist van B&R Bouwgroep

Future proof ontwerp
Het ontwerp is van de hand van POLO-Archipelago en werd ontworpen als een ‘intelligent casco’. Zo is het flexibel, polyvalent en aanpasbaar. Het intelligent casco laat toe de bouwlagen op termijn een andere functie te geven. De uitdaging voor Interbuild, de hoofdaannemer van het project, lag in het feit dat de gevels van het gebouw volledig uit een kruisstructuur bestaan. De expressieve constructie krijgt op de dakverdieping een publieke groene daktuin en op een lager gelegen niveau een evenementenplein met zicht op de historische binnenstad.

Duurzame materialen 
Bij de bouw van de parkeertoren werd gebruik gemaakt van de TOTEM-duurzaamheidsmeter. Deze Belgische tool voor de beoordeling van de milieuprestatie van gebouwen op basis van een levenscyclusanalyse van materialen beïnvloedde de keuze voor enkele zeer specifieke, milieubewustere materialen.

Duurzame ontwikkeling
Stad Mechelen Het project bevindt zich in Mechelen tussen de N16 en de Dijle en kadert in een grotere ontwikkeling van het Rode Kruisplein. Het gebouw markeert deze plek als de noordelijke ingang van Mechelen. Het project is een onmisbare schakel bij het verder bevorderen van duurzame mobiliteit en infrastructuur binnen een leefbare stad Mechelen.

Niet zomaar architecturale gevelbeton
De gevel, opgebouwd uit maar liefst 265 prefab betonnen kruisvormige elementen, vormde een serieuze uitdaging.  Naast het architecturale karakter van de gevelelementen, dienen deze namelijk eveneens als draagstructuur. Een kolfje naar de hand van Verheyen. Zij zorgden naast de productie, ook voor de levering, montage en naspanning met injectie.

EANDISTIP hoogste punt
Verheyen - Eandistip  (5)
Michel Cateau - Verheyen: De combinatie van enerzijds de dubbelle functie en anderzijds de uitzonderlijke vormgeving van de elementen, stelde ons stabiliteitstechnisch voor een serieuze uitdaging.  

Specialisten mee aan tafel
Door in een vroeg stadium mee aan tafel te zitten met het bouwteam kon onze prefab betonspecialist de opbouw van de elementen mee optimaliseren. Zo evolueerde men van een ter plaatse gestort systeem, naar prefab. Daarnaast werden in plaats van losse X-elementen, gecombineerde X’en met balken gecreëerd. Goed voor een aanzienlijke vermindering in het aantal elementen en koppelingen, met een beduidend kortere doorlooptijd van de montage als gevolg.  Voor de montage van deze enorme elementen – de grootste wegen maar liefst 21 ton – deden we beroep op een 350-tons kraan die speciaal overkwam uit Nederland. 

Groepsfoto

Vieren met een barbecue
De laatste elementen van dit prestigieuze project zullen in de loop van volgende week gemonteerd worden. Om dit te vieren organiseren Verheyen en hoofdaannemer Interbuild een BBQ voor alle vakmannen op de werf. Een ideaal moment om samen trots terug te kijken op de geleverde prestaties.