RTV - Eenheidsstatuut in de bouwsector

Gepubliceerd op: 9 september 2014

Het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden.  De nieuwe regels traden op 1 januari 2014 in werking. Vooral op het vlak van de opzeggingstermijnen is er een grote impact, maar er is ook de afschaffing van de carenzdag en de begeleidende maatregelen die een belangrijke impact hebben.