SEDS - Sustainable Energy Distribution System

CO₂-neutraal wonen dankzij SEDS

Gepubliceerd op: 7 juli 2021

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor een groot deel van ons energieverbruik en bijgevolg ook voor de daaraan gekoppelde CO₂-uitstoot. Collectieve woonvormen – zoals bijvoorbeeld appartementsblokken – hebben hier een belangrijk aandeel in. Met de huidige klimaatdoelstellingen in het achterhoofd is het dan ook van groot belang dat we zoveel mogelijk inzetten op duurzame en milieuvriendelijke systemen. Een uitdaging waar onze innovatieafdeling Sustalutions maar al te graag haar tanden inzet!


Seds, een installatie die rendeert

Hier komt Seds op de proppen. Seds staat voor Sustainable Energy Distribution System. Maar daar krijg je het waarschijnlijk nog niet warm van. Seds is een innovatief centraal warmtesysteem dat collectieve woongebouwen voorziet van sanitair warm water en zorgt voor een comfortabele kamertemperatuur, zowel in de zomer als de winter.

In tegenstelling tot de huidige centrale systemen, gebeurt de verdeling van warm water bij Seds niet op hoge temperatuur (>65°C), maar op lage of zeer lage temperatuur. Grote voordeel hiervan is dat de warmteverliezen zeer beperkt zijn, waardoor de gebouwen in de zomer niet extra opwarmen en er ook passieve koeling mogelijk is.

Doordat Seds op lagere temperaturen werkt dan traditionele systemen, gaat er veel minder warmte verloren en gaat dus ook het energieverbruik naar beneden. Bovendien is het een slim systeem. Doordat het systeem zelf energie opwekt en gebruik maakt van net balancing, wordt er alleen energie verbruikt op het moment dat je die nodig hebt. Hierdoor wordt er steeds een optimaal verbruik gegarandeerd.

Futureproof en duurzaam energie opwekken

Dankzij de lage verdeeltemperatuur is Seds brononafhankelijk en kan het bijgevolg op alle soorten energiebronnen worden aangesloten. Nu en in de toekomst. Het systeem werkt dus zowel op stadsnetten en gas, maar evenzeer op warmtepompen aangevuld met zonneboilers. Doordat het een slim systeem is dat zelf energie opwekt, is het bovendien een duurzaam systeem, dat alleen energie gebruikt op het moment dat dit nodig is.

 

Participatie B&R Bouwgroep

Als EPB-verslaggever zag Eric Severyns van ESTA Advies een groot hiaat in het verwarmen vanuit collectieve stookplaatsen. In zijn zoektocht naar een energiezuiniger alternatief ging hij zelf aan het ontwerpen en ontwikkelen. B&R Bouwgroep en Thys Bouwprojecten twijfelden niet en sprongen mee op de kar. Het resultaat van hun gezamenlijke R&D-project is SEDS ofwel ‘Sustainable Energy Distribution System’.